Gerald Harris attorney at law

Gerald Harris attorney at law

• Apikotomija:

Resekcija korena zuba:

    Resekcija ili apikotomija je sečenje inficiranog, apikalnog dela korena zuba, uz istovremenu kiretažu i potpuno odstranjenje patološkog procesa iz periapikalnog prostora. Ovom načinu lečenja se pristupa ukoliko su sve metode konzervativnog lečenja kanala korena zuba iscrpljene.
Potrebno je ukloniti promenu u potpunosti iz kosti.
To je jedini pouzdan način. U istom aktu tretira se i zub uzročnik, skraćuje vrh korena i kanal korena hermetički zatvara. Ukoliko je cistična lezija zahvatila veći deo korena, zub uzročnik je potrebno izvaditi a promenu obavezno hirurški ukloniti. Intervencija se izvodi u lokalnoj anesteziji, koja je dovoljna da pacijent ne oseća nikakve bolove. Konci se skidaju za nedelju dana.
Ovako tretiran zub može da ostane u vilici još dugo i da bude uključen u protetsku rehabilitaciju (kao jedan od nosača mosta).

  • • Estetika
  • • Konzervativa
  • • Hirurgija
  • • Ortodoncija
  • • Bruksizam
  • • Protetika

Tel.: 063 127 5233

Lenjinova 8a, 24430 Ada

ViaDent.smile@gmail.com