Gerald Harris attorney at law

Gerald Harris attorney at law

Vironit proteze:

    Vironit proteza je mobilna protetska nadoknada koja je izradjena od legure metala. Prednost ovih proteza u odnosu na klasične akrilatne proteze je sto su manjih dimenzija , manje su podložne lomu, kukice su izlivene od istog materijala kao i telo proteze. Nedostatak ovih proteza je što su kukice veoma agresivne prema zubima na koje se oslanjaju i kače. Zbog ovoga je zub ili zube neophodno pre pravljenja ove vrste proteze zaštititi keramičkim krunama ili mostovima na kojima će se tehnikom frezovanja kruna napraviti nasloni za protezu i kukice i na taj način sprečiti oštećenje preostalih zuba zbog dejstava sila koje se prenose preko proteze na njih.

Nažalost, kukice često nisu estetski prihvatljive za pacijenta . Onda se odlučujemo na ugradnju atačmena u telo proteze i mosta. Atačmeni su veza izmedju proteze i mosta i rade na principu matrica patrica (princip drikera na košulji). Oni su estetski potpuno prihvatljivi jer se apsolutno ne vide.

  • • Estetika
  • • Konzervativa
  • • Hirurgija
  • • Ortodoncija
  • • Bruksizam
  • • Protetika

Tel.: 063 127 5233

Lenjinova 8a, 24430 Ada

ViaDent.smile@gmail.com