Gerald Harris attorney at law

Gerald Harris attorney at law

Totalna proteze:

Totalna proteza je mobilna protetska nadoknada koja ima za cilj da nadoknadi sve zube, da uspostavi normalne međuvilične odnose, da nadoknadi izgubljeno koštano tkivo viličnih grebenova, da obezbedi mlevenje hrane, da obezbedi normalan govor i da estetski doprinese zadovoljstvu pacijenta. U izradi proteza postoji nekoliko faza i svaka faza u izradi proteza je jednako bitna za uspostavljanje normalnih odnosa u ustima.
PRAVA FAZA: Uzimanje anatomskog otiska na osnovu čijeg izlivenog modela se pravi individualna kašika.
DRUGA FAZA: Uzimanje funkcionalnog otiska na osnovu kog se pravi definitivni model za izradu proteza.
TREĆA FAZA: Određivanje međuviličnih odnosa u vosku.
ČETVRTA FAZA: Proba proteza i zuba (koji su postavljeni u voštani model)
PETA FAZA: Predaja gotovih proteza
ŠESTA FAZA: Korekcija proteza(koja može da se radi i više puta pogotovo kod pacijenata koji prvi put dobijaju proteze).

Dobre totalne proteze moraju da obezbede sve gore navedene funkcije i zbog toga se izradi totalnih proteza mora pristupiti veoma pažljivo.

  • • Estetika
  • • Konzervativa
  • • Hirurgija
  • • Ortodoncija
  • • Bruksizam
  • • Protetika

Tel.: 063 127 5233

Lenjinova 8a, 24430 Ada

ViaDent.smile@gmail.com