Gerald Harris attorney at law

Gerald Harris attorney at law

Vađenje zuba

Vađenje zuba je intervencija u toku koje se koren zuba odvaja od svog ležišta u viličnoj kosti. Razlozi za ekstrakciju zuba su mnogobrojni a najčešći je bol koji pacijent oseća i želi da izvadi zub.

Razlozi za ekstrakciju :

Kada stomatolog proceni da se zub ne može izlečiti jer postoji karijes koji se proširio duboko ispod gingive ili je zub parodontopatičan i ljulja se.

Kada postoji uznapredovala infekcija-abscess koja ozbiljno ugrožava pacijentovo zdravlje.

   • Vađenje zuba iz ortodontskih razloga kada postoji teskoba u vilicama tj. nema dovoljno mesta za sve zube u vilici.

   • Kada postoji uznapredovala infekcija-abscess koja ozbiljno ugrožava pacijentovo zdravlje. Ukoliko može da se aplikuje anestezija zub pod otokom nije kontraindikovan za vađenje čak naprotiv, treba ga što pre izvaditi da bi se dobila drenaža i dekompresija.

  • • Estetika
  • • Konzervativa
  • • Hirurgija
  • • Ortodoncija
  • • Bruksizam
  • • Protetika

Tel.: 063 127 5233

Lenjinova 8a, 24430 Ada

ViaDent.smile@gmail.com